UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2021-08-02
Fredag 2 augusti
Betydelsen av god kommunikation
"Det du har hört av mig ... skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur" (2 Tim 2:2)
Det här är en bit vishet, testad genom tiden, som ska hjälpa dig få det resultat du vill ha i livet:
Bli en god kommunikatör. Vare sig du leder i kyrkan, på arbetsplatsen eller hemma, måste du ta tid att kommunicera tydligt med människor, för att få framgång. En av de saker som i princip varje anställd önskar att han eller hon hade med sina överordnade, är bättre kommunikation. Olyckligtvis glömmer dessa anställda, när de blir chefer, att kommunicera med dem de leder.
Så var det inte med Sally Frame Kasaks, som blev VD för Ann Taylors franchise klädbutik. Hon la en ny betoning på kvalitetsprodukter och på "mer och bättre kommunikation med anställda på alla nivåer". Inom ett år steg försäljningen med över 30 procent.
Paul Kahn hade ett liknande program när han blev ordförande och VD för Safeguard Services. Han fick sin verkställande chef, Richard Interdonato, att ändra företagets inre strategi till att betona tre saker:
öppna dörrar. Ledarskapet blev mer tillgängligt för de anställda. Synlighet. Interdonato tillbringade omkring 40 procent av sin tid med att "bara prata med människor". Dela information genom en daglig tidning och ständiga öppna forum med de anställda. Det fungerade.
Inom ett år ökade intäkterna med 13,1 procent. När du befinner dig på toppen, kom alltid ihåg de frågor som är viktiga för dem under dig. Varför? Därför att hur stor din vision än är, utan samarbete och överlåtelse från dem under dig, kommer din vision aldrig att fullföljas.
Paulus, som var en stor kommunikatör, skrev: "Det du har hört av mig ... skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur."
Näring för själen: 5 Mos 28-29; Matt 13:47-58; Ps 119:1-8; Ords 17:3

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59