UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2020-05-24I dag (2020-05-25)2020-05-26
Ord for 2020-05-25
25 maj
Att finnas där (1)
"Om det är din uppgift att dela ut materiellt bistånd till behövande, så håll ögonen öppna och dra inte benen efter dig" (Rom 12:8, TM)
Vi säger: "Det är inte mitt ansvar. Jag vill inte bli inblandad!" Har du någonsin sagt så? Du kanske tyckte att du hade ett gott skäl – kanske det var en olämplig tid – men slutsatsen är att du inte erbjöd dig att hjälpa någon i nöd.
Och du är inte ensam. Forskningen bekräftar att trenden att undvika engagemang ökar över världen. Men icke desto mindre, "att finnas där" för andra är ett bibliskt mandat; det är den praktiska tillämpningen av att älska Gud och sin nästa (se Matt 22:37-39). Kriser visar sig vanligen på tre sätt:
(1) I situationer. Kriser som innefattar allvarliga sjukdomar, en älskad persons död eller sammanbrott i familjerelationer. Patriarken Job upplevde alla dessa tre!
(2) Utveckling. Kriser som händer under livets gång – att lämna hemmet, börja på gymnasium, anpassning till ett äktenskap, föräldraskap, pension eller avtagande hälsa. Abraham och Sara visste allt om att leva genom utvecklingskriser. De lämnade sitt hem och sin familj och stod ut med år av barnlöshet. På toppen av det bad Gud dem sedan att offra sin ende "mirakelson".
(3) Självmedvetande. Kriser då du upptäcker besvärande sanningar om dig själv – du får höra att din sjukdom mänskligt sett är obotlig, eller du ser dig själv som misslyckad, för att du är för gammal nu att förverkliga dina livsmål. Eller du står inför verkligheten att skiljas eller bli ensam, eller du känner dig förkastad på grund av din bakgrund. Människor som Elia och Jona är exempel på kriser i självmedvetandet.
Kommer något av dessa exempel dig att tänka på någon? Och om det är så, "dra inte benen efter dig".
Näring för själen: 1 Sam. 16:1-17:37; Joh. 15:1-16:4; Ps. 67:1-7

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59