UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2022-01-26
26 januari
Stå på Guds Ord (6)
"Att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa" (Fil 1:23)
När döden tar någon du älskar. Satan kommer att plåga dig med ångerfulla tankar om vad du gjorde och inte gjorde för dina älskade medan de ännu var här. Lyssna inte på honom! Bibeln kallar honom "anklagaren" (se Upp 12:10). Gläd dig i stället över att dina kära hade det rätt ställt med dig och med Herren, och att ni ska återförenas i himlen för hela evigheten. Ge dig själv tillåtelse att sörja, och när sorgeperioden är över, stå på Guds Ord: "Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med Honom" (1 Thess 4:13). "Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft" (1 Kor 15:42-43, FB). "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är" (Joh 14:1-3, FB). Paulus skriver: "Att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa." Luta dig mot dessa bibelord idag och finn tröst.
Näring för själen: Hälsofloden Hes 47:1-12; Upp 21:22-22:5

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59