UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2020-02-27I dag (2020-02-28)2020-02-29
Ord for 2020-02-28
28 februari
Ber du för en ofrälst älskad människa?
"Han har tålamod ... eftersom Han inte vill att någon ska gå förlorad" (2 Pet 3:9, FB)
Om du ber för en ofrälst älskad människa, här är ett löfte i Bibeln som du kan stå på idag: "Han har tålamod ... eftersom Han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig." Ta bort ordet "alla" och sätt in namnet på din älskade människa. Så länge det finns liv, finns det hopp! Det sista underverk Jesus gjorde var att frälsa en tjuv som hängde på ett kors bredvid Honom: "I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43). Med sångförfattaren Annie Johnson Flints ord: "Hans kärlek är gränslös, Hans nåd är oändlig, Hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter Han giver och giver och giver igen." Oavsett hur långt borta din älskade kan vara, kan Guds nåd och barmhärtighet ändå nå dem - så fortsätt att be för dem. Hör: "Herrens arm är inte för svag för att rädda, Hans öra inte för dövt för att höra" (Jes 59:1). Jesus sa: "Ingen kan komma till mig utan att Fadern ... drar honom" (Joh 6:44). Så be Gud sända någon i din älskades väg som ska visa dem vägen till frälsning. Bli framför allt inte missmodig och ge efter för tvivel. Minns att det är Guds vilja att frälsa dem, och när du vet att du ber enligt Hans vilja, kan du nalkas Honom med frimodighet. "Vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber Honom om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och om vi vet att Han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber Honom om" (1 Joh 5:14-15).
Näring för själen: 2 Mos 16-18; Luk 12:35-48; Ps 66:13-20; Ords 6:23-25

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59