UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2021-04-20
20 april
Hur uppfattas du?
"Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta" (Kol 4:6)
Den kinesiske kristne ledaren Watchman Nee ägnade ett kapitel i sin bok The Normal Christian Worker åt att se på vad du säger och hur du säger det. "På grund av otyglat tal, är många kristna arbetares nytta allvarligt inskränkt. I stället för att vara mäktiga instrument i Herrens tjänst, ger deras tjänst föga påverkan på grund av det ständiga kraftläckaget genom deras vårdslösa tal."
Paulus skriver: "Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta." Det betyder att när du talar, var säker på att det smakar gott. Och hur ditt ansiktsuttryck är och din röst låter, kan avgöra om en person tar emot eller blir förnärmad över vad du säger.
Eugene Peterson skriver om Paulus ord på detta sätt: "Var vänliga när ni talar. Målet är att locka fram det bästa ur dem ni pratar med, inte att sätta dem på plats eller hålla dem utanför" (Kol 4:6, TM). än en gång skriver Paulus: "Säg bara sådant som är gott och till hjälp för dem som ni samtalar med, och som kan bli dem till välsignelse" (Ef 4:29, LNT). Så innan du talar, kolla din attityd och fråga dig själv: "Vilken sinnesstämning är jag i just nu?"
Och ställ inte bara den frågan. Fråga också dig själv: "Kommer det jag ska säga hjälpa eller skada, förtydliga eller förvirra, få mig att känna mig bättre eller den andra personen att känna sig bättre?"
David erkände sin tendens att säga fel saker, och bad: "Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. Låt inte mitt hjärta dras till det som är ont" (Ps 141:3-4, FB). Det räcker inte med att vara begåvad i livet; för att få framgång i livet, måste du tala med vishet.
Näring för själen: 1 Mos 22:1-18; Luk 23:26-49; Ps 22; Jes 53

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59