UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2019-08-20I dag (2019-08-21)2019-08-22
Ord for 2019-08-21
Onsdag 21 augusti
Hur man löser problem (7)
"Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd" (Ef 3:10, FB)
För det sjunde, försök att se problemet ur olika vinklar. Paulus talar om "Guds vishet i sin väldiga mångfald". För att förstå ordet "mångfald", tänk på en diamant. Varje gång du vrider på den, exponerar ljuset en annan fasett av dess skönhet. Guds vishet som ryms i Bibeln är som detta; den visar olika aspekter och sätt att ta sig an problemet.
Det finns en berättelse om en kvinna som står inför rätta för att ha dödat sin tredje man. åklagaren frågade: "Vad hände med din förste man?" Hon svarade: "Han dog av svampförgiftning." Sedan frågade han: "Hur var det med din andre man?" Kvinnan svarade: "Han dog också av svampförgiftning." Till slut frågade advokaten om hennes tredje man. Hon svarade: "Han dog av hjärnskakning." Advokaten undrade: "Hur kom det sig?" Hon svarade: "För han ville inte äta svamparna!"
Allvarligt talat, så har de flesta problem många lösningar, och inget problem kan länge stå emot angreppet av ett ihärdigt tänkande. Så tänd liv i din gudagivna kreativitet, tillämpa ett ihärdigt tänkande och dra samman dina resurser. Bland dessa resurser finns människor.
Vem mer har löst det här problemet? Hur gjorde de det? Ofta är problemen som finns omkring dig inte på långt när så viktiga som människorna omkring dig. När Josef kom med en plan som räddade Egypten från hungersnöd, sa farao: "Eftersom Gud har låtit dig få veta allt detta, kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du skall förvalta de kungliga egendomarna, och hela mitt folk skall rätta sig efter dina befallningar." (1 Mos 41:39-40).
Slutsats: Med Guds hjälp kan du vanligen tänka ut mer än ett sätt att lösa problemet.
Näring för själen: Klag 3:40-5:22; Matt 20:1-16; Ps 119:129-136; Ords 18:21

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59