UCBMEDIA ... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Grønlandsk GL

Ord for 2020-11-30
30 november
Vad denna prövning handlar om
"Prövningar ... för att sätta er tro på prov och visa om den är tillräckligt stark och ren" (1 Pet 1:7, LNT)
De prövningar vi möter avslöjar både våra svagheter och våra styrkor. När Bibeln talar om "smältarens eld" (Mal 3:2), är vi benägna att tänka på de negativa saker Gud vill ta bort från vår karaktär. Men vi har också inre styrkor och gåvor som behöver förfinas, men vi är inte medvetna om dem därför att det inte funnits behov av dem.
I 1 Kungaboken 17, när änkan och hennes son mötte Elia, var det hungersnöd i landet, och han bad henne att dela deras sista måltid med honom. Du kanske tänker, "en typisk predikant!" Var inte för snabb att dra slutsatser!
En av de bästa dagarna i denna kvinnas liv var när Gud begärde något av hennes tro. Hennes gensvar förändrade hennes framtid och räddade hennes familj. Så när du möter ett behov, hur är ditt gensvar? Drar du dig tillbaka? Vägrar du ge? Ger du ur en känsla av förpliktelse? Eller ser du det som en möjlighet att lyda Gud och förändra din framtid? Du kan faktiskt ge dig ur bekymret! (Se 2 Kor 9:6-11).
När Gud sände Mose till farao, sa han: "Egyptens kung kommer inte att låta er gå, om inte en stark hand tvingar honom." (2 Mos 3:19, FB). Och idag kan Gud tillåta fienden att testa dig för att upptäcka:
hur mycket han bryr sig om dig; hur du kommer att handla när du ställs mot väggen; vem du kommer att tro när Gud säger: "Jag ska föra dig ut med stark hand" och fienden säger: "Jag kommer inte att släppa dig".
Det är vad denna prövning handlar om.
Näring för själen: 1 Johannesbrevet 1:1-2:11; Ps. 136:1-12

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59