UCB Media Sverige

Vilka är UCB Sverige?

UCB, United Christian Broadcasters är en Kristen media tjänst i Sverige. Vi arbetar med evangelisation, lärjungaskap och mission genom Radio, TV och andra medier.

UCB består av ett globalt nätverk av radio- och tv-stationer runt om i världen. Varje land arbetar självständigt och oberoende. UCB Sverige har sitt huvudkontor i Västerås och är ett ekumeniskt arbete.

Varför

För att vi tror att Jesus Kristus är relevant för nutidens människor. Därför arbetar vi med att förmedla evangeliet genom elektroniska medier och andra arrangemang.

Hur?

UCB är består av frivilliga medarbetare och gåvor från frivilliga givare, Därför har vi möjlighet att skicka dig häftet ..et Ord för Dagen var tredje månad. Vi tror och hoppas att det ska uppmuntra dig, där du är i din vardag